De stichting

De Vlaardingse bierbrouwerij is een stichting met een doel en een visie.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vlaardingse Bierbrouwerij is het promoten van de Vlaardingse bierhistorie en biercultuur in het algemeen, en het promoten en ondersteunen van intiatieven die bijdragen aan de Vlaardingse biercultuur in het bijzonder en voorts hetgeen met voorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Visie

De Stichting vindt dat het na ruim 100 jaar hoog tijd wordt een oude traditie weer in ere te herstellen, en stelt zich ten doel het mogelijk te maken dat er in Vlaardingen weer bier gebrouwen wordt.

Om onze doelstellingen te bereiken richten wij onze aandacht onder meer op het ontwikkelen en commercieel exploiteren van een uniek Vlaardings bier.

Geheel in traditie met de oude ambachten waar Vlaardingen in het verleden om bekend stond, zal dit bier op ambachtelijke wijze gebrouwen worden. Het te produceren bier komt voor zowel horeca als particulier beschikbaar, waarbij de verkoopambitie zich niet alleen op lokale afnemers richt, maar ook (ver) daarbuiten.
© 2012-2024 Vlaardingse Bierbrouwerij Inloggen